top of page

Jelgavas Studentu teātra atbalsta biedrība MINIATRA dibināta 2011.gadā, tās statūtos noteiktie mērķi ir – attīstīt un veicināt Jelgavas studentu teātra darbību un popularizēt to Latvijā, atbalstīt papildizglītības, mūžizglītības iegūšanu, dažādot kultūras pasākumus un piesaistīt investīcijas vietējās kultūras dzīves un starpvalstu sakaru paplašināšanai.

image.png

Biedrība vairākkārt ir pierādījusi savu spēju izstrādāt un vadīt projektus, kas atbalsta Jelgavas Studentu teātra darbību. Vairākums projektu tiek īstenoti tieši kultūras sfērā:

2012:

ZEMGALES KU
LTŪRAS PROGRAMMAS 2012 PROJEKTU KONKURSS
 

Projekta nosaukums: “Mūžīgā studenta aicinājums – Zemgales jaunatnes tēla veidošana"

Projekta mērķis -  aktivizēt reģiona jauniešu vēlmi mācīties un būt savas zemes patriotiem, būt kultūras sastāvdaļai gan vēsturiskajās tradīcijās, gan jaunradē.
 

Projekts norisinājās Jelgavā un citās Zemgales lielākajās pilsētās –Aizkrauklē, Tukumā un Jēkabpilī.

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA
FONDA PROJEKTS

        

 "Kultūras dalībnieks – jeb es pats

                                    starp tradīciju un jaunradi ”   

 

Picture1.jpg

2013:

”Mākslas telpa – mūsu elpa. Jeb kompass krustcelēs„

Projekta mērķis  - papildināt un stiprināt Zemgales tradicionālās kultūras izpratni – ļaujot apzināt un padarīt pieejamu plašākai Jelgavas sabiedrības daļai Jelgavas Studentu teātra vēsturisko pieredzi un radošo darbību.
 

LLU Studentu teātris ir viens no vecākajiem Studentu teātriem Latvijā ( 1946g.) ar starptautisku pieredzi kopš 90.tajiem gadiem.

2014:

 

JELGAVAS PAŠVALDĪBAS IZSLUDINĀTĀ 

KONKURSA BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU

ATBALSTA PROGRAMMAI ĪSTENOTS PROJEKTS:

„Jelgavas Studentu teātra skatuves
tehniskā aprīkojuma atjaunošana
pamatdarbības nodrošināšanai”

ZEMGALES NVO PROJEKTU PROGRAMMA
„Dialogi dzīvē un uz skatuves”
 

Picture2.jpg

Projekta sadarbības partneris ir Jēkabpils krievu biedrība „Rodņik”. Projekta mērķis ir īstenot starpkultūru dialogu veicinošus pasākumus Zemgales reģionā, veidojot savstarpējo izpratni un, mazināt stereotipus caur krievu mentalitātes un kultūras mantojuma iepazīšanu un  krievu klasiķa Antona ČEHOVA lugas iestudējuma izveidošanu Jelgavas Studentu teātrī.

2015:

JELGAVAS BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU UN RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU ATBALSTA PROGRAMMA 

2015. gadā esam iedibinājuši jaunu tradīciju - piedzima ‘’Divi maija vakari’’ 

.

Picture4.jpg

Latvijas univesitāšu teātru festivāls Jelgavas pilsētas 750-gadē.

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fondam, Jelgavas pilsētas Domes un LLU atbalstam, biedrība MINIATRA  realizēja Jelgavas Studentu teātra  dalību  starptautiskajā studentu teātru festivālā Gruzijā "THE MASK” (Tbilisi 02. - 10.12.2015.), kur arī ieguva 3 balvas:

‘’Par labāko aktiermākslas sniegumu’’, ‘’Par labāko dramatiskā žanra sieviešu lomas sniegumu’’, ‘’Par labāko dramatiskā žanra vīriešu lomas sniegumu’’.

2016:

MINIATRA realizē Jelgavas Studentu teātra līdzdalību

NEATAS SHORT PLAY amatierteārtu festivālā  FĒRU salās sr izrādi “Helmuts &Hellija”

2017:

Starptautisks Studentu teātru festivāls “2x2 maija vakari” Jelgavā Dalībvalstis -  Latvija, Igaunija, Lietuva, Gruzija

2018:
Sadarbības projekts ar Tartu universitātes studentu teātri: piesaistīts viesrežisors Kalevs Kudu un radīts unikāla žanra iestdējums “KJOGENSTĀSTI” Jelgavā